דלג על בר עליון
בר עליון
מידע תכנוני

האגף חולש על כמויות אדירות של מידע תכנוני הנוגע למצבן הסטטוטורי של הקרקעות שבאחריות המועצה.

בין היתר:

* תוכניות תב"ע המהוות מידע גולמי בדבר זכויות בניה על מגרשים ביישובי המועצה.

*תכניות פרצלציה- חלוקה הקובעות גבולות וגדלי מגרשים.

* היתרי בניה.

 

באגף מתקבלות פניות רבות שעניינן בקשת מידע.

להלן יובהרו לנוחיותכם סוגי המידע שניתן לקבל והאמצעים לקבלתו: 

 

1. מידע תכנוני לצרכי בניה.

נמסר לבר- רשות מוכח בקרקע או בעל מקצוע מטעמו, בכפוף להגשת בקשה כדין ותשלום אגרת מידע.

קבלת  המידע מהווה תנאי סף להגשת בקשה להיתר.

 

שימו לב!

המידע נועד לאפשר תכנון ראוי ועומד במגבלות ולכן יש להיערך ולבקשו מבעוד מועד, טרם הכנת תכנית הבקשה להיתר.

 

המידע כולל: סימון קווי בניין ע"ג מפת מדידה בקובץ DWG (שיוגש ע"י המבקש), מידע מעובד ומרוכז בדבר זכויות ומגבלות הבניה עפ"י התכניות החלות,

קבצי סריקות היתרי הבניה, לרבות תכניות ההיתרים החתומות, ועוד.

לפירוט- ראו בנוהל: נוהל מידע תכנוני

 

תהליך בקשת המידע:

1. מילוי טופס בקשה מקוון לחץ כאן לטופס המקוון- חובה לצרף אשור זכויות עדכני ע"ש מבקש המידע/

2. עם קבלת הטופס תוכן הוראת תשלום ותועבר לכתובת הדוא"ל שצויינה בטופס ולמח' גביה בתוך שלושה ימי עבודה.

3. לאחר קבלת הוראת התשלום על מבקש המידע ליצור קשר עם מח' גביה לתשלום ולשלוח את הקבלה בדוא"ל לדוא"ל: rishuy-bniya@gush-etzion.org.il

4. המידע יוכן וישלח למבקש בתוך 14 יום מיום שליחת הקבלה בצירוף מפת מדידה מעודכנת (עד חצי שנה) בקובץ DWG.

 

 

2. מידע לפי חוק חופש המידע.

כל מידע שאינו מידע תכנוני לצרכי בניה כאמור לעיל- יימסר על פי הנהלים שנקבעו על פי חוק חופש המידע.

מסמכים סרוקים (לרבות היתרי בניה) יימסרו לבעל זכות בנכס בהצגת אישור זכויות ולאחר תשלום אגרה בשיעור המפורט במסמכים שלהלן.

מידע מסוג אחר יינתן אחר התייעצות עם יועמ"ש המועצה על פי חוק , גם כן בכפוף לתשלום האגרה שנקבעה.

לפרטים יש לפנות למזכירת האגף- גב' זהבה איפרגן.

 

לחץ כאן לקבלת הנחיות בעניין מסירת מידע ממוסמך.

 

לחץ כאן להורדת טופס בקשת מידע לפי חוק חופש המידע.

 

 

 

 

 

 

  טופס בקשת מידע תכנוני לצרכי בניה
  תעריפים למתן מידע ממוסמך
  הנחיות בעניין מסירת מידע ממוסמך
  טופס בקשת מידע לפי חוק חופש המידע
  תרשים זרימה למידע תכנוני לצרכי בניה
  מידע לבונים
  תעריפים למתן מידע