דלג על בר עליון
בר עליון

מחלקת רישוי ופיקוח בניה

תהליכי רישוי ופיקוח נועדו להבטיח את שמירת איכות המרחב הציבורי, לטובת הכלל.

במסגרת זו, המחלקה עוסקת בטיפול בבקשות להיתרי- בניה, בפיקוח על הבניה (לרבות טיפול בתלונות), במתן חוו"ד למחלקת רישוי עסקים, בתיאום תשתיות לעבודות הפטורות מהיתר על פי חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, ועוד.

 

טפסים

מידע למקבל היתר בניה

 מידע ונהלים לגבי בקשות להיתר בניה