דלג על בר עליון
בר עליון

מידע למקבל היתר בניה

אנו מברכים אתכם על קבלת היתר הבניה.

אנא, לטובתכם ולטובת הכלל נא הקפידו על עמידה בהוראות החוק ובדרישות- בתהליך הבניה.

אנו מאחלים לכם בניה מוצלחת, חוקית, נינוחה ובטוחה.

 

שימו לב!

-מוטלת עליכם החובה לעבוד באתר בצמוד לתכנית ההיתר.

- שימו לב לתוקפו של היתר הבניה שברשותכם.

 

 

 

 

 

  נוהל אצירת ופינוי פסולת בניין
  הנחיות סביבתיות למניעת מפגעים בזמן בניה