דלג על בר עליון
בר עליון

דרכי התקשרות

תפקיד

שם

טלפון

פקס '

דואר אלקטרוני

גזבר המועצה

ענבר לוין

9939921

9932169

inbarl@gush-etzion.org.il

מזכירת האגף

רחל אשכנזי

9939920

9932169

rahel@gush-etzion.org.il

מנהל חשבונות

צבי נשר

9939923

zvin@gush-etzion.org.il

מנהלת חשבונות

אתי יפרח

9939922

etiy@gush-etzion.org.il

מנהלת מחלקת שכר

חגית פיינגאלד

9939946

hagit-sahar@gush-etzion.org.il

מנהל מחלקת גבייה

גלית בן שיטרית

9939991 9939998

Mgviya@gush-etzion.org.il

ס. מנהל מחלקת גבייה

משה גולדשטיין

9939924

9938104

mosheg@gush-etzion.org.il

רכזת גבייה

מלי אלימלך

9939925

9938104

malie@gush-etzion.org.il

אכיפת גביה

 

יוכי בן שלום

 

9939952

 

9939985

 

ahifa@gush-etzion.org.il