דלג על בר עליון
בר עליון

ליווי ישובים

מפגשי מטה מול מטה, בין הנהלת המועצה לבין הנהלת הישוב, נערכים אחת לשנה.

מטרת הישיבה - הצגת הישוב בפני מנהלי המועצה, מגמות וכיוונים; הצגת צרכים, תוכניות עבודה, סדרי עדיפויות ופערים שיש לישוב; הגברת שיתוף הפעולה, יצירת "שפה משותפת" ותיאום בין הגורמים השונים בישוב, לבין מנהלי המועצה; מעקב אחר ביצוע; ומתן הנחיות לביצוע של ראש המועצה.

על מנת למקסם את התועלת שבישיבות אלו, יש להיערך על פי המתכונת הבאה

 

רועי וולר

מנכ"ל המועצה

  חברי ועד
  מזכירים
  רכזי קהילה
  אמנת יחסי גומלין- מועצה- ישובים
  מתכונת מפגשי מטה מול מטה