דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על אגפי המועצה
אגפי המועצה

קריטריונים להתנדבות

קריטריונים להתנדבות בשעת חירום:

 

1. פטור משירות צבאי במילואים.

 

2. לא מרותק למקום עבודתו בשעת חירום.

 

3. אינו מתנדב בישוב המגורים שלו בתחום החירום (צח"י, מד"א וכו').