דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על אגפי המועצה
אגפי המועצה

טופס בדיקת גנים מאובטחים ובתי ספר (למילוי ע"י סייר בלבד)

*

 

*

 

*

 

*

 

*הימצאות מאבטח בעמדה 

*מאבטח מוכשר מוס"ח, עבר ראיון קב"ט,

ומצוייד בכל האישורים הנדרשים:

פנקס כיס, רשיון נשק ותעודת סמכויות

  

*ניקיון ותקינות עמדת המאבטח

  

*נעילת שער 

*תקינות השער 

*תקינות אינטרקום 

*שלמות ותקינות הגדר ההיקפית 

תקינות המצלמה 

*ערנות המאבטח 

*המצאות אמצעי קשר זמין 

*ציוד מאבטח: אקדח מאובטח עם שרוך,

 2 מחסניות, פונדה, כובע זיהוי צהוב,

תרסיס פלפל, מדים מלאים 

*ביצוע סריקות כנדרש ורישום מסודר של

 סריקות וכניסת מבקרים ביומן סריקות 

*תדרוך המאבטח 

מדבקת הנחיות לחירום 

*האם נמצאה תקלה? 

האם ניתנה הנחייה לפתוח קריאת ל 106?checked