דלג על בר עליון
בר עליון

אישורי איכלוס- טופס 4

טופס 4 הינו אישור אכלוס למבנה, המהווה אישור רשמי  לשימוש במבנה, כמו תנאי להספקת חשמל, מים, וטלפון.  

האישור ניתן בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם, באופן ראוי.

כמו כן לאחר בדיקת התאמת הבניה והפיתוח להיתר הבניה, ובדיקת תקינות שמירת הסביבה והתשתיות.

הבדיקות לטופס 4 נערכות ע"י פקחי הבניה, יחידת הפיקוח והאכיפה, ומח' תברואה.

 

לעיון ברשימת בדיקות לטופס 4 לחץ כאן.

 

 

בקשת טופס 4 מתבצעת באמצעות הגשת טופס 3 מלא וחתום, הגשת מפת מדידה AS-MADE

ויתר הדרישות לפי ג. דרישות סטנדרטי כדלעיל.