דלג על בר עליון
בר עליון

אגף הנדסה

אגף ההנדסה אחראי לקידום הפיתוח האזורי ופיתוח הישובים, לרבות: 

פיקוח קרקעות, תכנון, בנייה ציבורית ופיתוח תשתיות ציבוריות.

כמו כן מופקד האגף על רישוי הבניה ועל הפיקוח.

במסגרת זו משמש אגף ההנדסה  מטה מקצועי לוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה ורשות הרישוי.

בראש אגף ההנדסה עומדת אדר' זהרה ישי

(גלול דף למטה)

 

 

תחומי אחריות                                       יחסי גומלין יישובים- מהנדס מועצה             חוברת הנחיות לתכנון ולביצוע עבודות תשתית ופיתוח בשכונות מגורים

מידע

מידע

פרוטוקולים

פרוטוקולים

מחלקת רישוי ופיקוח בניה

מחלקת רישוי ופיקוח בניה

דרכי התקשרות

דרכי התקשרות

פרסום תוכניות

פרסום תוכניות

מכרזים

מכרזים

חדשות והודעות המהנדס

חדשות והודעות המהנדס

תכניות תנועה מאושרות

תכניות תנועה מאושרות

אגרות תכנון מיוחדות