דלג על בר עליון
בר עליון

עמותה לניהול עצמי של בתי הספר

בשנה"ל ה'תשע"ד עברו בתיה"ס היסודיים בגוש עציון לשיטת הניהול העצמי. עיקרי השיטה הינם מעבר לניהול ביה"ס כמשק כלכלי סגור ע"מ ליעל את התנהלות ביה"ס וליצור יכולת צמיחה פדגוגית ייחודית וענפה בכל מוסד.


בגוש עציון, בשונה מרשויות אחרות שעברו תהליך זה, כניסה למהלך זה הינה מהפך מחשבתי וניהולי שהיווה אתגר גדול ביותר למועצה ולמנהלי בתיה"ס. מתוך הבנת האתגר פעלה המועצה להקמת העמותה לקידום החינוך בגוש ציון (עמותת הורים למען החטיבה הצעירה) אשר מלווה את המנהלים ומכשירה אותם בבניית תקציב בית-ספרי וניהולו במהלך השנה. יחד עם זאת, מכשירה ומלווה העמותה את מזכירות ביה"ס שהפכו למעין מנהלות חשבונות האמונות על רישום מדויק ושמירת כל כללי המנהל התקין של ביה"ס.

 

בנוסף, מעסיקה העמותה מורים וסייעות עבור בתיה"ס בהיקף של כ120 עובדים קבועים בשנה. כחלק מהניהול העצמי, מגישים בתיה"ס תכניות עבודה שנתיות לוועדה מלווה המייעצת ומפקחת על תכניות אלו, כל זאת ע"מ לפתח את ההתייעלות והצמיחה הפדגוגית של כל בי"ס. בנוסף לליווי העמותה, השקיע משרד החינוך בליווי של יעוץ ארגוני לבתיה"ס וליווי חשבונאי של רואה חשבון, כל אלו בשנה הראשונה של הכניסה לניהול העצמי. לאחר שנה זו המשיכה המועצה, בשיתוף בתיה"ס להיעזר בליווי רואה החשבון יחד עם הרחבת העמותה המלווה ושירותיה. יחד עם הגידול הטבעי המשמעותי של אוכלוסיית גוש עציון, נפתחו במהלך השנים הללו עוד 3 בתי"ס נוספים ובכל אחד מהם נכנסת העמותה לליווי והטמעה של שיטת הניהול העצמי. צורת התקצוב של המועצה לבתיה"ס מתבצעת בשני תקציבים עיקריים: סל תלמיד, המכיל את התקצוב לתפעול השוטף של ביה"ס וליצירת פרויקטים פדגוגיים, ותקציב שעות תוספתיות, תוספת משמעותית מאוד המשמשת בעיקר להעשרת ולהוספת שעות לימוד חשובות בבתיה"ס.

 

הטמעת שיטת הניהול העצמי בבתיה"ס ובמועצה כפי שבוצעה, מהווה מודל לחיקוי ברשויות אחרות ומוערכת מאוד ע"י משרד החינוך.

  אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור
  החלטת מליאת המועצה על מעבר לניהול עצמי של בתי הספר
  אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
  אישור ניהול תקין