דלג על בר עליון
בר עליון

בסימן טוב ובמזל טוב התחלנו אתמול בהפרדה במקור בישוב הראשון בגוש עציון – אלון שבות

בסימן טוב ובמזל טוב התחלנו אתמול בהפרדה במקור בישוב הראשון בגוש עציון – אלון שבות
בסימן טוב ובמזל טוב התחלנו אתמול בהפרדה במקור בישוב הראשון בגוש עציון – אלון שבות.
הוצאנו את "הצפרדעים" והכנסנו עגלות ב 3 צבעים ל 3 זרמי אשפה – יבש, רטוב, אריזות.
בשבועות הקרובים נמשיך בהכנסת ההפרדה במקור בישובים נוספים.