דלג על בר עליון
בר עליון

פורום יו"רי ועדים - פגישה ראשונה

תקציר ישיבת יו"ר ועדים י"ג באלול תשס"ט

(2/9/09)

נוכחים: צוות: שאול גולדשטיין, יאיר וולף, אסף כהן, מאיר צרי. יו"ר ועדים: אמיתי פורת (כפר עציון), שמחה רוזנברג (הר גילה), דרורי בר לבב (מעלה רחבעם), מאיר הכהן (אלון שבות), גיל ברדוגורמי צור), רמי אברמוביץ' (מעלה עמוס), אבי ספקטור (מגדל עז), נחמיה כובאני (מיצד), בוריס אברמוב (נוקדים), איליה בורדה (כפר אלדד), מורדי שבט (ראש צורים), אדם נתיב (חבר ועד בת עין). מזכירים: אהרון גוטמן (ראש צורים), אורית בן עטר (כרמי צור), יוסי קאופמן (אלעזר),  דוד אליאב (בת עין)

 

· ראש המועצה פתח בהצגה רחבה של המועצה – מבנה וסדר יום, והגופים העיקריים שסביבה – חל"פ, קרן הגוש, עמותת התיירות, מתנ"ס ומועצה דתית. תשומת לב מיוחדת ניתנה לשאלות של תקציב, בניה וביטחון.

· סגן ראש המועצה קרא להשתתפות פעילה של נציגי התושבים בפורומים של הנהלת המתנ"ס, החברה לפיתוח וקרן גוש עציון.

· כן הציג את נושא תכנית אב לחינוך, שיוצאת לדרך בשיתוף עם אפרת – לראשונה בארץ. הציבור ישותף בסוגיות השונות לאורך העבודה.

· מנכ"ל המועצה תיאר את תחילת העבודה של בניית סל השירותים, בעקבות השינוי הארגוני שכבר בוצע במבנה המועצה. בתהליך פיתוח הסל ישותפו המזכירים ונציגי היישובים.

לאחר מכן העלו הנציגים סוגיות שונות, שזכו להתייחסות ראש המועצה:

איליה בורדה, כפר אלדד: הנושא העיקרי שכואב לנו הוא היעדר היתרי בניה. נכון להיום יש בכפר אלדד שבעה בתים בנויים, שניים בבניה ועוד כעשרה בשלבי תכנון. המועצה כיום ממציאה כל הזמן היטלים חדשים, וזה מקשה עלינו לעודד בניה. אחרי שאנשים כבר היו בתהליך של בניה, הם גילו היטלים חדשים שלא ידעו עליהם בתחילת התהליך. בכפר אלדד אנו לא יכולים לקבל משכנתא. התקנה החדשה של אגרת אדמת בניין, התגלתה לתושבים כמה חודשים אחרי שהתקבל היתר הבניה!

אדם נתיב, בת עין: כדאי שכשאדם מגיע לתחילת תהליך הבניה, יהיה לו דף הדרכה שיכין אותו להכל.

אהרון גוטמן, ראש צורים: ישנה תחושה של תושבים שאין להם באמת מה לתרום לשיח הציבורי בפורמים השונים. המועצה גם לא מתמודדת עם נושא הדיור למשפחות צעירות.

בוריס אברמוב, נוקדים: סיוע בתקציב לפיתוח סביב הקרוואנים שהקמנו. קהילה זה לא רק הרגשה וידידות בציבור. אנו זקוקים לכסף כדי להביא משפחות נוספות.

כמו כן, הניסיונות שלא צלחים בהוצאת מפעל האבן מהכניסה לישוב. זיהום הסביבה, שטח גדול שאפשר היה לנצל אחרת. קודם כל צריך לפתח בכיוון הפיזי, הישובים ישלימו את הפן הקהילתי.

דרורי ברל בב, מעלה רחבעם: רוצה לשמוע על היחס המועצה לגדר ההפרדה. הגדר מחלקת את הארץ ואת גוש עציון.

נחמיה כובאני, מיצד: לציבור החרדי אין איפה לגור. מציע לצאת לפרסום בציבור החרדי, ושהחל"פ תבנה פרויקטים במצד ומעלה עמוס.

רמי אברמוביץ', מעלה עמוס: תעסוקה לנשים שמעוניינות לבוא לגור.

 

התייחסות ראש המועצה:

היטלים ואדמת בניין – אבדוק האם אתם חייבים בארנונת אדמת בניין. לגבי השאר  אין ברירה, מכיוון שהמדינה לא ממנת ביוב ומבני ציבור. אטפל בנושא השקיפות.

השפעה בפורומים – אני לקחתי על עצמי מאז הבחירות האחרונות לשתף יותר בפורומים. אני חושב שמי שמגיע לפורומים בשנה האחרונה יכול להרגיש שהוא משפיע, אם הוא רוצה. חלק מהנושאים הם נושאים מקצועיים, שאכן יש יותר יתרון למי שמתמחה או לנציגי הציבור שמשקיעים ומגיעים לכל ישיבה, ויש כאלה.

משפחות צעירות ובניה לציבור החרדי – יש לנו פחות כח פוליטי מלש"ס. מלבד זאת, הקרקעות הם של הישובים ולא של המועצה, ולכן אנו לא יכולים ליזום. הישובים בוחרים כיצד לפעול, ואכן בנווה דניאל החליטו עכשיו להוציא פרוייקט להשכרה בלבד, ולתקופה מוגבלת. אנו אכן לא פועלים כמו במקומות אחרים – אני בעד בניית קבע ולא בניה זמנית. ישוב שרוצה כמות מוגבלת של קרוואנים – זה בסדר, אבל לא במקום שאפשר לבנות בו. ההשקעה הרבה של הזמן במאחזים ובבניה בלתי חוקית, פוגעת ביכולת ההשקעה שלי בישובים הרגילים. ברגע שיהיו משפחות שיהיו מעוניינות לגור – החברה לפיתוח תיקח את הסיכון ותבנה.

תעסוקה לנשים – אין לנו מספיק נשים שמעוניינות בתעסוקה מסוג זה. ניסינו לשלב בחורי ישיבה. ברגע שיהיה די ביקוש, אני מאמין שאצליח להביא את היזם.

המועצה לא תעזור לישוב שלא מגיש בזמן תקציב לאישור. כל ישוב צריך להגיש דו"ח תקציבי לאישור של רו"ח.

מפעל האבן – אין לנו משטרה ויכולת אכיפה. הוצאו מולו צווים מנהליים ותביעות על ארנונה. יש לו קשרים רבים, וצריך פרוייקטור שייקח את זה על עצמו.

גדר ההפרדה – אני מוביל את העבודה נגד הגדר. אמש היה פה אחד מאדריכלי הגדר לדיון בנושא. הופעתי בפני פורומים רבים כדי להתמודד עם הנושא. כרגע מי שעוצר אותה זה התקציב החסר.

 

ראש המועצה הזמין את כל הנוכחים לפנות באופן חפשי לפי הצורך.

הפגישה הבאה תיקבע דרך המיילים לתאריך אחרי סוכות, ותתמקד ביחסי ועד מקומי – אגודה ומועצה.