דלג על בר עליון
בר עליון

וועדת היגוי - תוכנית אסטרטגית


בס"ד
‏כ"א אדר תש"ע
‏7–מרץ–10

תושבי גוש עציון היקרים,

מפגש חזון חינוכי ראשון לאפרת ולגוש עציון נערך ביום י"ח בכסלו תש"ע(02.02.2010)בפורום  ועדת היגוי רחבה.

חזון משמעו:"תמונה שאדם רואה בחלומו או בדמיונו או בעיני רוחו. מראה נבואי. תוכנית אידיאלית, תיאור של דברים בעתיד בהתאם לשאיפה, משאת נפש".(מילון אבן שושן)
החזון: תמונה ברורה של העתיד שברצונך ליצור ולחיות לפיו.
מעין מצפן או מגדלור המכוון אותנו לכיוון הרצוי.


לאחר עיבוד ממצאי מפגש החזון הראשון עלינו לבחור מבין ההיגדים הרבים שנאמרו מספר היגדים חשובים מהם ינוסחו משפטי החזון.

 


אנא בחרו את  10 ההיגדים המשמעותיים ביותר מבחינתך ללא דירוג, ציין גם  3 ערכי ליבה מבין רשימת הערכים המפורטת להלן:

אם ברצונכם להוסיף היגדים ו/או ערכים נוספים שיכללו בחזון הוסיפו בסוף הרשימה במקום המיועד.
 את תשובתכם יש להעביר או  למזכירות מ.מ.אפרת או למ.א.גוש עציון:
 
hinuh@gush-etzion.org.il  לרחלי אמר מזכירת אגף החינוך מ.א. גוש עציון:
 batsheva@efrata.muni.il    בת שבע דרעי מזכירת מחלקת חינוך מ.מ.אפרת:  

 

 

 

להלן ממצאי ועדת ההיגוי ואוסף של משפטי החזון שנאמרו ע"י המשתתפים:
o מערכת החינוך בגוש עציון אחראית על הילד וקידומו מגיל לידה  ועד גיל 18, על ידי יצירת רצף פדגוגי, חינוכי וערכי, המקנה לילד רצון וכלים להגיע להגשמה ולהתפתחות אישית לאורך חייו.
o "סולם של כולם" כל אחד שייך ולכל אחד יש חלק בסולם: המוסדות, האנשים, הזרמים, הקהילות יהוו את השלבים. 
o קבלת השונה באשר הוא - מקום לכל אחד -  מקום גם לאחר.
o "חנוך לנער על-פי דרכו": יחס אישי, דאגה לפרט, לרבות לקצוות.
o מערכת חינוך בה מנגנון אחד שיאפשר הכלת כל תלמיד ותלמידה תוך כדי העצמתם.
o מקום לכל תלמיד על כל גווני האישיות.
o כל ילד מוצא את מקומו ואושרו בבית הספר אשר יהיה מותאם עפ"י ערכיו.
o מערכת המתייחסת לכל ילד על-פי גילו ויכולותיו, מעניקה כלים למוטיבציה ערכית לאורך זמן.
o הילדים מתקבלים למוסדות החינוך על פי ערכיהם ולא על פי ציוניהם.
o מערכת המכשירה האדם הממצה  את כישרונותיו האינטלקטואלים לכל סוגיהם.
o מערכת חינוכית, יצירתית ופתוחה המעניקה שוויון הזדמנויות מתוך כבוד והתחשבות.
o מוסדות החינוך מציעים מגוון אפשרויות מתוך כבוד, הערכה ושוויון.
o מערכת חינוך אמינה, מעצימה, יצירתית, מחנכת לקבלת האחר.
o מערכת חינוך הנותנת ביטוי לייחודיות של כל מוסד חינוכי.
o חינוך מיטבי לכל משפחה.
o מצוינות – מיצוי היכולות, הכישורים, התכונות ומשאבי הנפש שהקב"ה חנך לכל אחד.
o מערכת בה הילדים מאושרים.
o כל ילד מקבל את המיטב.
o ילד צדיק ואיש העולם הגדול.
o בית הספר מהווה מראה של הקהילה שאותה הוא משרת.
o אחריות קהילתית כך שכל אחד מוצא את עצמו בגוש.
o כולנו חברים בקהילה אחת.
o מערכת חינוכית רציפה, יצירתית ומאתגרת המאפשרת שיווין הזדמנויות.
o רצף חינוכי ברור ופתוח לכולם.
o לכל ילד והורה יש המקום המתאים לו בגוש.
o לכל ילד ולכל הורה ניתנת  האפשרות לבחור את המקום המתאים לו בגוש עצמו.
o מגוון רחב של אפשרויות בתוך מוסד אחד או מוסדות שונים המתואמים זה עם זה.

 

 

 


ערכי ליבה:
הגדרת ערכי ליבה: ערכי ליבה הם ההנחות המהותיות של הארגון, שאין לסכנן למען כדאיות כלשהי לטווח הקצר (קולינס, 1994). ערכי הליבה הינם קובץ אידיאלים אשר תמיד יש לחתור לעברם, שמעניקים הנחיה והשראה למימוש החזון לדורות הבאים.

o אחריות
o שוויון הזדמנויות
o הכלה
o שיתוף פעולה
o בחירה
o פלורליזם
o ייחודיות
o קבלת השונה

 

 

 

 

 

 

 

 

היגדים נוספים שנאמרו ע"י המשתתפים אך הינם יעדים ופעולות למימוש החזון 
 הורדת שכר לימוד.
 איגום משאבים.
 מערכת מאגמת משאבים ללא היקבעות.
חינוך מיטבי בסכום ריאלי לכל משפחה (הורדת שכר הלימוד).
משאבים משותפים בין בתי הספר.
הקניית מוטיבציה ערכית לאורך זמן.
 למידת עמיתים בין המחנכים.
חינוך ליצירתיות, הצבת אתגרים.
 הגדרת תוכנית לימודים וידיעות לכל שכבת גיל בכל בתי הספר בגוש – בסיס ידיעות מוגדר מראש ואחיד לכל התלמידים בגוש.

הילדים נחשפים לתכנים מורכבים ולא חדגוניים.
מוציאה את המיטב מהילדים

בית ספר יסודי + תיכון לתלמידים בעלי פוטנציאל לימודי גבוה. לא בית ספר למחוננים שמקטלגים את הילדים, אלא בי"ס לתלמידים המוכנים להשקיע בלימודים, סקרנים ושלא מפריעים למהלך הלימוד.
 הפיכת בתי הכנסת והמרחבים של שעות הפנאי לתוך הגג הכולל של מוסדות החינוך.
לחבר בין עבר לבין עתיד.
חיבור בין עובד ה' לאיש העולם הגדול. איזונים.
כולנו דומים זה לזה למרות שאנו מרגישים ונראים שונים.
 כל בוגר המערכת יוצא כשהתורה וערכיה יהיו הלוז של החינוך.
 המוסדות מבטאים את הגיוונים השונים.
 עבודת ה' כבסיס מרכזי בכל מקצוע.
 השקעה בתקשורת בינאישית.
  השקעה באהבת לימוד התנ"ך.
 הילד בוחר את המוסד ולא המוסד את הילד.
 איחוד משאבים של המועצות והמוסדות.
איחוד המוסדות, הצוותים, המשאבים.
מנהלת החינוך בגוש עציון המפקחת על כל המוסדות בנושאים המרכזיים מתאמת בין המוסדות.
ערכים של שיתוף פעולה, קבלת האחר וכו' בתוך המוסד ולא רק במילים. 
 הסללות בתוך המוסדות הגדולים.
אינטגרציה בין השונים בגוש, לא רק עם ילדי עמק האלה.
 להיות אבן שואבת לתלמידים מבחוץ. בשל ההכלה "סולם של כולם". אחדות.
 תיכון אזורי גדול ומכיל
 מנהלת חינוכית מתאמת בין המוסדות: תיאום בין המערכות ומציאת פתרונות.
תיאום הכולל רצף לימודי וחינוכי.
רצף לימודי וחינוכי.
מודל רצף חינוכי: משפחה, קהילה, מוסד חינוכי, חינוך לא פורמאלי; תהליך חברות של פתרון בעיות.