דלג על בר עליון
בר עליון

ריכוז נושאים לקבוצות עבודה

קבוצת עבודה בנושא : צרכים מיוחדים: חינוך מיוחד מחוננים ומצטיינים

נושאים שעלו בסיורים

 • הומלץ על הקמת מסלול לח"מ באחד מבתי הספר באזור גוש עציון אפרת.
 • בניית מתווה חינוכי במתן מענה ראוי לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים בקצוות השונות חינוך מיוחד ומחוננים.
 • טיפול בילדים בעלי צרכים ייחודים במסגרת המכינות של "אורות עציון".
 • מספר רב של תלמידים בעלי צרכים ייחודיים וחנ"מ במסגרת בתי הספר הרגילים. נתון זה מעלה צורך בבינוי הולם של בתי הספר בשל הטיפולים הפארה רפואיים והצורך בפרטיות. בית הספר במבנה הרגיל שלו אינו מאפשר תנאים אלה.
 • תגמול מורות השילוב
 • מיפוי אזורי רישום של תלמידים בעלי צרכים ייחודיים הלומדים במסגרות הרגילות. האם עלפי אזור מגורים, משפחות או צרכים אינדיבידואליים של התלמיד.
 • קליטת תלמידים בעלי צרכים ייחודיים במסגרות "אורות עציון" והתאמת שיטת ברקאי לכל ילד עפ"י צרכיו לצורך איחוד משפחות הלומדות במסגרת זו.
 • שעות מתי"א במסגרות "אורות עציון".
 • בניית מודל עבודה לשיתוף פעולה בכל הקשור לשיבוץ תלמידים במסגרות לח"מ שאינן בתחום המחוז.
 • בניית תוכנית מעברים מהחטיבה לתיכון (ח' ל- ט') בכל הקשור להתמודדות עם תלמידים בעלי צרכים ייחודיים.
 • בניית מודל מסייע במסגרת המתי"א בבתי הספר העל יסודיים.
 • חשיבה וטיפול בתלמידים עולים ובסוגיית האולפן.  
 • בניית מדיניות ברורה בכל הקשור לקליטת תלמידים עולים ולטיפול במשפחות.
 • תמיכת השירות פסיכולוגי בבתי הספר העל יסודיים.
 • גיבוש מודל עבודה בין הרשויות בכל הקשור לשירות המסייע במערכת החינוך.

 

נושאים שעלו במסגרת המרחב הפתוח

 • הומלץ על בניית תכנית אב לרצף גילאים , רצף לקויים ורצף תפקודים.
 • בניית חזון ומתווה חינוכי הכולל: מענה טיפולי, חינוכי, תמיכה קהילתית , שילוב במוסדות חינוך, בינוי הולם לתפקוד בעלי הצרכים המיוחדים, גיל מעון-גן – יסודי- על יסודי. החזון יהיה שילוב נאות בקהילה כחלק בלתי נפרד.
 • הגדרות וחלוקת תפקידים בין מועצות, משרד החינוך, מוסדות חינוך, עמותות, וגורמים קהילתיים. ריכוז סמכויות ומתן מענה מקצועי כולל.
 • שיתוף פעולה עם מנהלת חינוך ירושלים, קליטת ילדים מחוץ לתחומי המועצות ומתן מענה בתחומי המועצות מזרח , גוש ומרכז.
 • הקמת מערך טיפול / תחנה לטיפול בנפש. מרכז להתפתחות הילד, נגישות לבעלי מוגבלויות , מציאת פתרונות דיור לאוכלוסיה נצרכת.
 • תמיכת מועצות במסגרות תמיכה מגוונים בקהילה – שלווה, שבטי יובל, חינוכיות ליוזמות שונות העולות מהקהילה.
 • חינוך בגילאי על יסודי – ויסות אוכלוסיות לשילוב ילדים לבתי ספר מגוונים.
 • איתור התלמידים הקשיים צריך להיות במסגרות חינוך המוקדמות.

סוגיית העולים החדשים

 • שילוב התלמידים בעלי צרכים מיוחדים כחלק מתוכנית אב.
 • תרומת הקהילה, החברה , בשילוב הנאות בשת"פ עם רשויות עליה וגורמים שונים העוסקים בקליטה.
 • ראייה ארוכת טווח לשילוב ראוי.
 • חשיבה וטיפול בסוגיית האולפן.

טיפול בתלמידים מחוננים ומצטיינים

 • מתן מענה בתוך ביה"ס/מחוץ לביה"ס – מסגרת משולבת או מסגרת נפרדת
 • התייחסות לתכ"ל , פיתוח תוכניות ייחודיות.
 • תכנית רציפה מא' – יב' , בתחומים מובנים (אסטרונומיה, מתמטיקה ..)
 • מסגרת על – אזורית , עם אופי לימודי רציני, עם מחויבות ללמידה ולא אופי של חוג.
 • הומלץ לא לנתק באופן מוחלט את התלמידים מביה"ס.
 • מתן מענה לתלמידים מצינים בתחום שלהם.
 • המלצה שהפעילות תתרחש בשעות לימודים ולא בשעות אחה"צ. כמו כן יתקיימו לימודים בימי ו'.
 • המלצה לקבל רעיונות וקווים מהחט"צ אלו"ש.
 • תכנים המתאימים לעולם הערכי באופן רחב לתושבי הגוש ואפרת.
 • פיתוח צוות חשיבה לבניית תכנית, כ"א , תקציב, סדרי עדיפויות , מיפוי צרכים, פיזור ואיגום משאבים.
 • מה מקומה של המצויינות הרגשית?
 • באלו תחומים יהיו שיעורי מצויינות?

 

נושאים נוספים

 • נדרשת חשיבה מעמיקה שתדון בצורך בהקמת בית ספר למחוננים מצטיינים באזור.

 


קבוצת עבודה בנושא : רצפים ומעברים

נושאים שעלו בסיורים

 • אחריות המועצות , העמותות והרשתות על רצף מוסדות החינוך.
 • התאמה והלימה בין המסגרות בחתך אורך ורוחב בקבוצות הגיל השונות, כמו גם תחרויות בין המסגרות המקבילות.
 • קיים צורך לגיבוש מודל עבודה בכל הקשור לנושא המעברים בין יחידות הגיל השונות .
 • בחירה מבוקרת .
 • מבנה חטיבות הצעירות האם עד כיתות ב' / ג'. נדרשת חשיבה בכל הקשור לתקופת הזמן שאליה מגיעים הילדים ובכלל זה הזמן לעבודה אפקטיבית ומשמעותית.
 • יש לדון במודל המכינות בעמותת " אורות עציון" ובכלל זה מיקומן הפיזי.
 • טיפול במעברים מהחטיבה לתיכון.
 • בניית מודל עבודה לקשר ושותפות אמיתית בין מוסדות החינוך.
 • בניית מודל עבודה בכל הקשור לאוכלוסיית העולים ובקשרים שבין בתי הספר לאולפן .

 

נושאים שעלו במסגרת המרחב הפתוח

 • צורך בהמשכיות מגן עד י"ב מול צורך בהתמחות ובהזדמנות להתחיל ל"דף חדש".
 • יצירה של מעורבות גדולה בין שכבות בין שכבות מעבר.
 • זרימת מידע, איזה, כמה, באיזה אופן, לאלו אנשים?
 • תיכוניים – כיצד לתת מענה לכל אחד ולמנוע תסכולים?
 • נדרש לבחון את סוגית הרצף בתקוע, מאחר וכל בתיה"ס בגוש הינם על רצף עד כתה ח' , הילדים בתקוע נדרשים לעבור פעמיים.
 • לאיזו רשות מחוייב בי"ס "דרך אבות"
 • ההפרדה בין גוש עציון לאפרת היא הפרדה מלאכותית.
 • האם לפתוח את הרישום לתלמידים מחוץ לגוש?
 • ניתן לקדם את המוסד ולהעלות את הרמה ועלול הדבר להחליש את צביונו וייחודיותו.
 • צורך בהמשכיות – יש לדון כיצד תיעשה.
 • צורך לקשר רוחבי בין מוסדות החינוך
 • צורך במנגנון שיצור קשרי אורך ורוחב.
 • האם העברתמידע הינו נושא חיובי או שמא חוסם?
 • האם יש צורך במבנה אחיד או שיש להניח לכל מוסד לעשות כמיטב הבנתו ( במסגרת הדרישות של משרד החינוך)

נושאים נוספים

 

 


קבוצת עבודה בנושא : חינוך בלתי פורמאלי וזיקתו לחינוך  הפורמאלי

 

נושאים שעלו בסיורים

 • מעורבות הורים ופעילות קהילתית המפחיתה את תופעת האלימות והונדליזם.
 • קליטה קהילתית- החינוך כזרקור לתחומי קהילה נוספים.

נושאים שעלו במסגרת המרחב הפתוח

 • בחינת הממשקים בין המערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית.
 • דגש חברתי על מטרות ביה"ס מעבר לחומר הנלמד.
 • חזרה להקניית מידות ודגש ערכי תורני .
 • הכוונת הילדיםלתרבותפנאי ערכית ותרומה חברתית וקהילתית.
 • חזון של הקניית ערכי התנדבות ונתינה לקהילה כחלק ממסגרת ביה"ס , כוללבניית תכנית של המועצה הכוללת הצבת יעדים, מטרות, דרכים להשגתם.
 • הדרכת מורים והעצמתם כחלק מתהליך לחזק את היותם "מחנכים".
 • הגדרת שיתוף הפעולה בין כל הגורמים בחייו של הילד.(מתנ"ס, ביה"ס, תנועת נוער, הורים)

נושאים נוספים

 • נוער – תוכנית מוקדי עניין לנוער.

קבוצת עבודה בנושא : קהילה והורים

נושאים שעלו בסיורים

 • תשלומי  הורים למסגרות השונות בכל יחידות הגיל . 
 • "אחריות" ההורים , אחריות התלמיד .
 • תפיסת ההורים את מוסדות החינוך השונות .
 • מעורבות / התערבות הורים .
 • פעילויות ותוכניות מערכתיות קהילתיות להפחתת האלימות .
 • יהירות והתנשאות של קבוצות הורים מול קבוצות מקבילות.
 • הגדרת גבולות התערבות ההורים בתחומי הדעת והתכנים הלימודיים הנלמדים בביה"ס.
 • בניית מודל עבודה לקשר עם הורים עולים חדשים.

נושאים שעלו במסגרת המרחב הפתוח

 • מהי אחריות הורית ?
 • מהי מעורבות הורית ?
 • מהו שיתוף פעולה?
 • תפקיד הרשות בתחום מעורבות הורים
 • ציר מעורבות ההורים בתוך המערכת הבית ספרית – תיאום ציפיות, תקנון.
 • ציר רצף של הובלה של ההורים את המערכות החינוכיות – השפעה על מערכות , תקצובן, קביעת תכנים ועוד.
 • ציר של מעורבות הרשות בעיצוב יחסי תקשורת בין מערכות חינוכיות והורים.

 

 

קבוצת עבודה בנושא : ייחודיות ואינטגרציה

נושאים שעלו בסיורים

 • נדרשת חשיבה מעמיקה הדנה בייחודיותה  של כל מסגרת והיכולת לאפשר שיח משותף בונה ומעצים בין המסגרות ולכל מסגרת באשר היא.
 • בחלק מהמסגרות קיים פער משמעותי בין מספר התלמידים המבקשים להגיע לבין מספר התלמידים המתקבלים.
 • אחריות המועצות ? אחריות הרשתות? מה קורה מעבר לגדר?
 • סמלי מוסד - מספר מוסדות חינוך תחת סמל מוסד אחד. יש צורך בבדיקת ההשתייכות לסמלי המוסד ולהגדיר הגדרות לסמלי מוסד נפרדים.
 • חינוך התיישבותי / לא התיישבותי
 • מתן מענה לכל אוכלוסיה מבלי להחליש ולדרוך האחד את השני.
 • תיכונים – ישיבה עם פנמיה, ישיבה איכותית, בלי פנמיה ותיכון איכותי , איך שומרים את כל המסגרות ?

נושאים שעלו במסגרת המרחב הפתוח

 •  הקשר של שתי המועצות מול גופים חיצוניים – כיצד המועצות שומרות לעצמן להוביל ולהגדיר את המדיניות.
 • סמלי מוסד – ללמוד את המניעים, המשמעויות , ההטבות והמחירים של סמלי מוסד. נדרש להגדיר הגדרות לסמלי מוסד נפרדים, ולנסות לבדוק את ההשתייכות.
 • פתיחה , סגירה, מיזוג של מוסדות חינוך
 • שאלת השתתפות המועצות בתקציבי חינוך, מהם הרווחים?
 • האם מערכת החינוך בגוש נותנת מענה למגזר מסוים או לכלל האוכלוסיה?
 • כיצד למשוך אוכלוסיות מגוונות?
 • האם יש מקום לבי"ס אחד הנותן מענה לאוכלוסיה רחבה יותר.
 • חשיבה ובדיקת אפשרות לפתיחת בית ספר יסודי שבו לומדים כלל התלמידים, כאשר בתוך ביה"ס מספר מסלולים וכיתות מותאמות לכלל הציבור.

 

נושאים נוספים

 • חינוך טכנולוגי
 • אינטגראציה בין בעלי כישרונות מגוונים (מתמטיקאי , פיזיקאי )
 • סוגיית התיכוניים
 • אורות עציון בנים / בנות