דלג על בר עליון
בר עליון

נוהל בקשת החזרי נסיעות

נוהל קצובת נסיעה

 

תלמידים הלומדים מחוץ לישוב זכאים להגיש בקשה להסעות ו/או להחזר כספי ממשרד החינוך, על הוצאות הנסיעה לביה"ס וחזרה הביתה, בהתאם לקריטריונים הנקבעים בחוזר מנכ"ל.

על הורי התלמידים המבקשים הסעה ו/או החזר כספי – למלא את טופס הבקשה המצ"ב.

יש לשלוח את הטופס לאגף החינוך במועצה לא יאוחר מסוף חודש אוקטובר.

יש להקפיד ולהגיש את הטפסים בזמן, כולל חתימה וחותמת מזכירות ביה"ס כמסומן.

בקשות שיגיעו לאחר התאריך הנ"ל לא יטופלו.

 לאחר קבלת כל טפסי הבקשה להחזרי נסיעות, תעביר המועצה את הבקשות לוועדה מרכזית שהיא המוסמכת לדון ולאשר את הבקשות.

בקשות שיוגשו בזמן ויאושרו ע"י וועדת ההסעות המרכזי, ההורים יקבלו את ההחזר דרך המועצה.

אם במשך השנה יחול שינוי במערכת שעות הלימודים של התלמיד, המצריך שינוי בהסעות או בעלות הנסיעות, על התלמיד להגיש מידית מערכת שעות מתוקנת, חתומה ע"י מזכירות ביה"ס.

בקשות שיוגשו בזמן, יקבלו ההורים את הסכום המגיע להם כזיכוי מתשלומיהם הקבועים למועצה .

 

בכל שאלה ניתן לפנות אלי בטלפון:02-9939942,  או במייל: judita@gush-etzion.org.il

 

 

בכבוד רב,

 

יהודית עמיחי

סגנית מנהל אגף החינוך ומנהלת הסעות ורישוי גנים

 

  טופס בקשת החזרי נסיעות