דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על אגפי המועצה
אגפי המועצה

"מכרז לביצוע מערכת תצפית על גבי תורן בכפר עציון והתקנת מצלמות LPR ומערכות צפייה והקלטה בשערי ישובים בגוש עציון" .

  "מכרז מס' 2014/65 לביצוע מערכת תצפית על גבי תורן בכפר עציון והתקנת מצלמות LPR ומערכות צפייה והקלטה בשערי ישובים בגוש עציון" .