דלג על בר עליון
בר עליון

מחלקת גביה

ארנונה היא מס מוניצפאלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס ומיקומו של הנכס.

הארנונה משמשת את המועצה למימון פעילותה ולמתן שירותים לתושביה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוקי העזר.

צו הארנונה מאושר מידי שנה, על ידי מליאת המועצה.

שעות קבלת קהל במחלקת גבייה:

בימים א', ג' ו-ה' בין השעות 8:30 עד 13:00

בירורים טלפוניים:

בימים ב', ד' ו-ה', בין השעות 8:30-13:00

לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי במענה אנושי/ממחושב: 02-9939924/5

ארנונה

ארנונה 2017

טפסים ארנונה 2016

תשלומים

ארנונה 2018

טפסים ארנונה 2017