דלג על בר עליון
בר עליון

מרכזייה

לשכת ראש המועצה

סגן ראש המועצה

לשכת מנכ"ל

ביטחון

יחידת פיקוח ואכיפה

שיטור קהילתי

הנדסה

חינוך

גני ילדים

השירות הפסיכולוגי-חינוכי

שירותים חברתיים

גזברות

גבייה

תפעול

וטרינר המועצה

תברואה

רכש ומחסנים

מבקר המועצה וממונה פניות הציבור

אחראית על מניעת הטרדה מינית

המועצה הדתית

קרן גוש עציון

עמותת התיירות

סיפריה אזורית

מרפאת שיניים אזורית