דלג על בר עליון
בר עליון

מרכזייה

לשכת ראש המועצה

לשכת מנכ"ל

ביטחון

יחידת פיקוח ואכיפה

שיטור קהילתי

הנדסה

חינוך

גני ילדים

השירות הפסיכולוגי-חינוכי

שירותים חברתיים

גזברות

גבייה

תפעול

וטרינר המועצה

תברואה

רכש ומחסנים

מבקר המועצה וממונה פניות הציבור

אחראית על מניעת הטרדה מינית

המועצה הדתית

קרן גוש עציון

סיפריה אזורית