The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

GIS גוש עציון

מגבירים את השקיפות בגוש עציון

בשורה מאד משמחת גם לתושבים וגם לאנשי המקצוע.

מערכת המיפוי של גוש עציון ה- GIS פתוחה לציבור.

זה כלי תכנוני משמעותי, יש שם ריכוז של מידע סטטוטורי ושכבות משמעותיות לריכוז העבודה התכנונית לגוש עציון.

מוזמנים להיות חלק בבניית גוש עציון.

 

תנאים והגבלות

אתר זה מכיל מידע כללי למטרות אינפורמטיביות בלבד,אין להתייחס למידע באתר זה כאל מידע מחייב ו/או אין במידע כדי לבסס טענה כלשהי כנגד אגף הנדסה - גוש עציון.

בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע באתר זה לבין הוראה בתכנית, תקנה או חוק תגבר ההוראה הסטטוטורית (הוראת התכנית, התקנה או החוק בהתאם לעניין).

הכניסה למערכת מהווה אישור לתנאים וההגבלות.כל הזכויות שמורות לאגף ההנדסה גוש עציון וחברת אינטרטאון בע''מ.