למידע על אופני התקשרות עם האגף- לחץ כאן

אגף ההנדסה אחראי לקידום הפיתוח האזורי ופיתוח הישובים, לרבות: פיקוח קרקעות, תכנון, בנייה ציבורית ופיתוח תשתיות ציבוריות. כמו כן מופקד האגף על רישוי הבניה ועל הפיקוח.

במסגרת זו משמש אגף ההנדסה  מטה מקצועי לוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה ורשות הרישוי.

בראש אגף ההנדסה עומדת אדר' זהרה ישי

בימים אלה עובר תוכן האתר של אגף ההנדסה התחדשות ומילוי- תודה על ההבנה