בקשת העברה

שימו לב! תאריך אחרון להגשת בקשת העברה לשנה"ל הנוכחית הוא ראש חודש כסלו בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה יידונו רק לגבי שנה"ל הבאה.

אל: הפורום לטיפול בפרט, אגף החינוך מ.א. גוש עציון

אבקש להעביר את בני/בתי

 

 

Browser not supported

 

נספח לבקשת העברה - למילוי ע"י ההורים

 
מספרי טלפון ליצירת קשר: 
אב:
אם:

מצב משפחתי * שדה חובה

 

היסטוריה וצרכים לימודיים

 
א. נבקש לדעת את נקודות החוזק של בנכם/בתכם בתחומים הבאים - 
 
נבקש לדעת מוקדים לחיזוק בתחומים הבאים:
 
 
 
 

שעות פרטניות / טיפול רגשי / אחר

 
 
 

מה שאתם יודעים

 

מצב משפחתי

 
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה זו: