מטפלים בפרט, רואים משפחה, מגבשים קבוצה, מפתחים קהילות
היחידה לעבודה סוציאלית קהילתית גוש עציון

חזון:

היחידה לעבודה סוציאלית קהילתית תטפל ותיתן מענים מקצועיים בקהילה בהתאמה לצרכי האוכלוסייה - ברמת הקבוצה, ברמת היישוב והן ברמה האזורית.
היחידה תפעל לקידום תהליכים קהילתיים ביישובים ובמועצה.
היחידה תפעל לחיזוק הלכידות הקהילתית והחוסן הקהילתי, של הגוש בכלל והיישובים בפרט.
כל זאת באמצעות צוות מקצועי, רב ממדי הפועל בכל המישורים- פרט, משפחה, קבוצה, קהילה.
הצוות עובד ברוח הנהלת המועצה ובהתאם לנוהלי משרד הרווחה.
תחומי התערבות:

1.ליווי היישובים :
לכל יישוב משובץ מלווה/עו"ס קהילתי, אשר ניפגש עם רכז הקהילה להנחיה קבועה אחת לשבועיים שלושה , ניפגש עם ועד המנהל על פי צורך ולא פחות משלוש פעמים בשנה.
מטרות:

 • מיפוי צרכים- סיוע לבעלי תפקידים במיפוי הקהילה.
 • הקמת ועדות ופיתוח מנגנוני עבודה
 • פיתוח ויצירת תהליכי התפתחות ודרכי התערבות בתוך היישוב.
 • התארגנות וליווי יישובים לקראת הרחבות וצמיחה דמוגרפית עבודה רב מערכתית עם גורמים נוספים במועצה
 • פיתוח וקידום יוזמות, שירותים ,תכניות ותהליכים חברתיים מעמיקים ביישוב ובמועצה, יחד עם גורמים שונים בקהילה ומחוץ לה. כל זאת בהתאם לצרכים החברתיים העולים מהשטח - ברמת היישוב וברמה האזורית.

2.חיזוק מערך החוסן/חירום של הישובים:
יישובי גוש עציון

 • סיוע בהקמה והכשרת צוותי חוסן יישוביים. ברמה יישובית ואזורית.
 • סיוע בשעת חירום להתארגנות ביישוב ברמה הקהילתית.
 • פיתוח עזרים לצוותי החוסן ביישובים

רפרנטית מטעם היחידה - אורנה אלגד מנהלת היחידה לעבודה קהילתית

3.סיוע בהכשרה של בעלי תפקידים
היחידה לעבודה קהילתית תלווה את בעלי התפקידים ביישוב ותעמיד בסיס ידע מקצועי לחיזוק ועשייה קהילתית בכלים של שיתוף ושקיפות מרבית.

 • היחידה תפתח תכניות הכשרה והשתלמויות אזוריות לבעלי תפקידים.
 • הקמת פורום של מזכירי היישובים
 • תחזוקת פורום רכזי הקהילה

4.פיתוח מנהיגות מקומית
יישובי גוש עציון הינם יישובים קהילתיים שראוי שיפעלו על ידי מנהיגות מקומית וכוחות פנימיים.
מטרות: חיזוק החוסן היישובי ופיתוח מנהיגות מקומית פורמאלית ובלתי פורמאלית

 • כל היישובים יפעלו באמצעות ועדות - יצירת מנגנון וחוברת להפעלת ועדות.
 • פיתוח פורומים והכשרות לוועדות קהילה וקליטה.

5.קהילות פונקציונאליות ופיתוח ותוכניות אזוריות:
היחידה תמפה את האוכלוסיות השונות במועצה ותפתח שירותים עבורן .

 • עולים - פיתוח שירותים, ומתן מענה לעולה בשיתוף משרד הקליטה.

רפרנטית מטעם היחידה - דבורה רבינוביץ

 • צמי"ד - פיתוח תכניות ומיצוי זכויות משפחות עם ילד צמי"ד.

רפרנט מטעם היחידה - אבי אונגר

 • תכניות מוגנות - פיתוח צוותי מוגנות ביישובים ותוכניות קהילתיות להעלאת המודעות.

רפרנטית מטעם היחידה - מיכל בן שלום

 • תכניות למניעת פשיעה ואלימות בשיתוף עם המשרד לביטחון פנים (מצילה והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול)

רפרנט מטעם היחידה - אבי אונגר