חזון המחלקה

קהילות חזקות ומשגשגות מבחינה כלכלית, פיזית, ארגונית וקהילתית אל מול מגוון תתי הקהילות, משתפות פעולה עם היישובים השונים ועם המועצה לאורך זמן.

תחומי התערבות עיקריים

ליווי של הנהגות היישובים (ועד, מזכיר, רכז קהילה, ועדות) ב-4 צירים (אירגוני, קהילתי, כלכלי, פיזי).

עבודה חונכת של היישובים אל מול אגפי המועצה והמתנ"ס בתחומים:

צמיחה דמוגרפית, תחום קליטת עלייה, תחום המניעה והביטחון הקהילתי.

הגברת החוסן והמוגנות בקהילה (צח"י וצוותי המוגנות).

כנס הנהגות יישובים והכשרות לבעלי תפקידים.

תרשים ארגוני

תחומי אחריות של המחלקה לעבודה קהילתית

משימות מרכזיות לשנת תש"ף 2020

•פורום 'יישוב על השולחן'

•כנס הנהגות יישובים והכשרות לבעלי תפקידים

•פרוייקט שימור ידע אירגוני של היישובים

•חמשישי זוגי לצמי"ד (צרכים מיוחדים) ולגיל השלישי

 

דבורה רבינוביץ
מנהלת תחום קליטת עלייה ועו"ס חוסן
02-9959414
קרולין שול שטנר
פרוייקטורית עולים
02-9939988
שירן פאר
מנחת מדריכי מוגנות ומלווה קהילתית
02-9939988
אריק שיפמן
מלווה קהילתי
02-9939999
אבי אונגר
מנהל המחלקה הקהילתית
02-9939967
שגיא וסרמן
02-9959427