עררים

רשות הרישוי עושה ככל שביכולתה להפעיל שיקול דעת ראוי ולפעול בשקיפות מירבית.
עם זאת, לא אחת רואים עצמם תושבים נפגעים מהחלטותיה שכן לעיתים רצונו של הפרט אינו עולה בקנה אחד עם דרישות החוק שנועדו לשמור על האינטרס הציבורי.
על כן קובע החוק את הזכות לערור שמשמעותה- בחינת שיקול הדעת של רשות הרישוי בערכאה נוספת. 

לעיון בסעיף 36 לחוק תכנון ערים כפרים ובניינים, העוסק בעררים- לחץ כאן.

למידע על אופן הגשת ערר על החלטת רשות הרישוי לתת/ לסרב לבקשה להיתר בניה- לחץ כאן

התנגדויות

רשות הרישוי, בעת שהיא דנה בבקשות להיתרים, מתייחסת להתנגדויות בכובד ראש ומפעילה שיקול דעת להכרעה בסוגיות תכנוניות.

על מתנגד לבקשה המעוניין שרשות הרישוי תדון בהתנגדותו להגיש לרכזת הוועדות מכתב התנגדות מפורט ומנומק בנימוקים תכנוניים- אשר יוצג בפני רשות הרישוי.
המתנגד ייודע בהחלטה כיתר בעלי העניין בבקשה להיתר.