להיות מרכז התיישבות יהודית ציונית המורכב ממגוון ישובים וקהילות, שמקיימות חיים המושתתים על ערכי המשפחה, ערבות הדדית, אהבת האדמה, העם והארץ.

קהילה יוזמת המובילה מפעל חינוכי חלוצי, אבן שואבת לחברה הישראלית. גש בין המורשת לבין העתיד של מדינת ישראל, ערש ליצירה רוחנית והתחדשות תרבותית ישראלית.

גוש יישובים המחבר ותורם לקשר בין הקמת המדינה לביסוסה כמדינה יהודית ודמוקרטית, המחפש את המשותף על פני המפריד.