מתוך אמונה בצור ישראל וגואלו,

נושאת המועצה האזורית גוש עציון עוז ובגאון את מורשת האזור

ומובילה לריבונות מלאה על חבל התיישבותנו-

לאיכות חיים ולביטחון, לכלל קהילותיה ותושביה.