-ראובן ורבר מנהל החידון בכל שאלה שפונים לגבי החידון: reuw@nevnet.etzion.k12.il