1
הבהרה
2
פרטי התלמיד
3
שעות סיום הלימודים
4
פרטי הורים ופרטי חשבון בנק

תלמידים הלומדים מחוץ לתחומי המועצה על פי המיפוי ואינם מוסעים יכולים לפנות בבקשת החזר נסיעות על ידי מילוי טופס זה.

הבחינה לזכאות להחזרי נסיעות נעשית על ידי משרד החינוך לקראת סוף שנת הלימודים,

הזיכוי למי שנמצא זכאי מועבר לאחר קבלת התשלום ממשרד החינוך, על ידי מחלקת הגבייה של המועצה.

שימו לב שהרישום ניתן לשנת הלימודים הנוכחית בלבד!

 

Browser not supported