להנחיית מנהל מפ"י לעריכת מדידה להיתר לחץ כאן

טפסים מקוונים

-טופס מקוון- בקשת מידע תכנוני לצרכי בניה

להגשה מקוונת של בקשה לבניה חדשה לחץ כאן.

להגשה מקוונת של בקשה לתוספות בניה ו/או שינויים לחץ כאן.