אנו מברכים אתכם על קבלת היתר הבניה.
אנא, לטובתכם ולטובת הכלל נא הקפידו על עמידה בהוראות החוק ובדרישות- בתהליך הבניה.
אנו מאחלים לכם בניה מוצלחת, חוקית, נינוחה ובטוחה.

 

שימו לב!

-מוטלת עליכם החובה לעבוד באתר בצמוד לתכנית ההיתר.

- שימו לב לתוקפו של היתר הבניה שברשותכם.

- זכות שהיא חובה לשמור על הסביבה!

נא לקרוא בעיון את הנהלים בנושא: