מידע תכנוני

האגף חולש על כמויות אדירות של מידע תכנוני הנוגע למצבן הסטטוטורי של הקרקעות שבאחריות המועצה.

לפיכך, באגף מתקבלות פניות רבות שעניינן בקשת מידע.

להלן יובהרו לנוחיותכם סוגי המידע שניתן לקבל והאמצעים לקבלתו

מידע תכנוני לצרכי בניה

לצפיה בתב"עות מאושרות לחץ כאן
מכיוון שלעיתים הוראות התב"עות החלות מורכבות וקשה לזקק מהן את הנדרש לתכנון נכון-

קבלת  דף מידע מרוכז מומולצת מאוד ככלי לתכנון ולרישוי.

תהליך בקשת המידע:

מילוי טופס בקשה מקוון  

תשלום האגרה במחלקת גביה. (הוראת החיוב תישלח למבקש המידע בדואר אלקטרוני לכתובת שציין בטופס).

משלוח הקבלה בצירוף קובץ shp של מפת מדידה מעודכנת עד חצי שנה אחורה לכתובת דוא"ל:  rishuy-bniya@gush-etzion.org.il

המידע יוכן וישלח למבקש בתוך 14 יום מיום שליחת הקבלה בצירוף קובץ מפת המדידה.

עיון במסמכי תכנון ובתיקי בניין (רישוי) 

(יתאפשרו בתיאום מראש עם מזכירת האגף). 

ניתן לקבל קבצי מסמכים סרוקים בכפוף לתשלום אגרה.

טפסים

-הנחיות בעניין מסירת מידע ממוסמך.
-תעריפים למתן מידע ממוסמך
-הנחיות בעניין מסירת מידע ממוסמך
-טופס בקשת מידע לפי חוק חופש המידע
-מידע לבונים
-תעריפים למתן מידע
-תרשים זרימה להקצאת מגרש, היתר בניה ואישור איכלוס (טופס 4)
-תרשים זרימה להיתר בניה
-תרשים זרימה לתכניות מתאר מפורטות