תשלום השובר מיועד למשלמים בהוראת קבע, ניתן לבצע תשלום באמצעות האינטרנט באתר המועצה ו/או במוקד התשלומים במענה הממוחשב 24 שעות ביממה בטלפון: 02-9939924/5.

שובר ינואר – פברואר , ישלח בדואר רגיל