יחידת פיקוח על הבניה שבמחלקת רישוי ופיקוח מופקדת על:

  • מתן מידע ליחידת הרישוי על מצבם של מגרשים לגביהם הוגשה בקשה להיתר בניה
  • טיפול בבקשות לטופס 4
  • מעקב אחר העבודות המתבצעות במגרשים לגביהם ניתן היתר בניה
  • בדיקת מגרשים לקראת היתר שלב ב'
  • טיפול בתלונות על חריגות בניה
  • טיפול בחריגות בניה המתגלות בסיורים אקראיים ושיטתיים לפי תכנית עבודה

המחלקה עושה כל מאמץ לתעל את המשאבים בצורה נכונה, על פי אבני דרך שהתוו הממונים.

 

אישורי איכלוס- טופס 4

טופס 4 הינו אישור אכלוס למבנה, המהווה אישור רשמי  לשימוש במבנה, כמו תנאי להספקת חשמל, מים, וטלפון.  
האישור ניתן בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם, באופן ראוי.
כמו כן לאחר בדיקת התאמת הבניה והפיתוח להיתר הבניה, ובדיקת תקינות שמירת הסביבה והתשתיות.
הבדיקות לטופס 4 נערכות ע"י פקחי הבניה, יחידת הפיקוח והאכיפה, ומח' תברואה.

לעיון ברשימת בדיקות לטופס 4 לחץ כאן.

בדיקות לטופס 4- מבנים פשוטים למגורים
בדיקות לטופס 4- מבנה מסחרי

 

בקשת טופס 4 מתבצעת באמצעות הגשת טופס 3 מלא וחתום, הגשת מפת מדידה AS-MADE ויתר הדרישות לפי ג. דרישות סטנדרטי כדלעיל.