התהליך לשיפור האקלים בהסעות

מרבית תלמידי בתי הספר במועצה אזורית גוש עציון מגיעים יום יום מביתם לבתי הספר וחוזרים בסוף יום הלימודים לביתם בעזרת מערך הסעות המנוהל על ידי המועצה, במימון משרד החינוך ומופעל על ידי החברה הזוכה במכרז – החברה לפיתוח גוש עציון.
משך הזמן שהתלמידים נמצאים בהסעה מורכב ומאתגר, בהיותו חסר מבוגר אחראי, הדואג להתנהגות נאותה ובטוחה. לצערנו, אנו עדים לאירועי התנהגות לא נאותים הגורמים לבעיה בטיחותית בנסיעה.
לטיפול בבעיה זו, יזם אגף החינוך מהלך, המאגד בתוכו את כל השותפים – החברה לפיתוח, בתי הספר, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מציל"ה, ההורים והמועצה ומקדם מספר פעולות, בתחומים שונים, המייצרים ביחד שינוי תרבותי ואקלימי בהסעות. מהלך זה תוכנן במשך יותר מחצי שנה ויוצא לדרך בתחילת שנת הלימודים תשע"ה. בין הפעולות המופיעות במהלך זה: התקנת מצלמות בחלק מהקווים כפיילוט, חתימת הורים ותלמידים בתחילת שנה על נהלי התנהגות בהסעות, שדרוג סוגיית נאמני הסעות, סדנאות מקצועיים לנהגים, מפגשי נהגים – תלמידים ועוד.

 

הקמת ועד הורים רשותי- לחץ לצפייה במצגת

בשנים האחרונות משתנה מגמת המעורבות – התערבות הורים במערכת החינוך. ההורים שותפים יותר בחינוך ילדיהם, מבקשים להשפיע על המסגרות ומנהלים שיח ישיר ורציף עם בתי הספר ועם הרשות המקומית. על מנת להסדיר את התקשורת במשולש: הורים – בית ספר – רשות, התחלנו בתהליך להקמת ועד הורים רשותי, ועד הורים שייצג את כלל מוסדות החינוך ויסייע לרשות בהתנהלות השוטפת של מערכת החינוך. חבורת הורים מועדי ההורים הבית ספריים שותפה לסדרת מפגשים עם היועץ הארגוני – קהילתי ארז רואימי ומגבשת בהנחייתו את התפיסה הכללית שתלווה את פעילות הועד הרשותי, כולל תחומי עשייה, יחסי גומלין וכדו'. לאחר סיום שלב ההקמה, ייבחר ועד הורים חדש ויתחיל בעבודתו עם הגורמים השונים.

 

השתלמות סייעות אישיות

סקטור הסייעות (והסייעים) הכיתתיות עובד מאוד קשה בבתי הספר ובגנים, אך לא מקבל תמיכה מקצועית והעשרה. אגף החינוך, ביחד עם המועצות השכנות: אפרת, קרית ארבע וביתר, בשיתוף המתי"א, מקיים השתלמות שנתית לסייעות והסייעים באזור. מדובר על ארבעה מפגשים, כל מפגש ברשות אחרת באזור, המתוכננים בתחילת שנה כתוכנית שנתית משלימה, המעניקה לסקטור זה העשרה מקצועית ותמיכה רגשית.

 

פורום ועדת חינוך יישוביות

במועצה האזורית גוש עציון כ – 20 יישובים. במרבית הישובים פועלת וועדת חינוך, האחראית על תחומי חינוך שונים בישוב. בעקבות יוזמה שהגיעה אלינו מהשטח, הוקם פורום המאגד את כל וועדות החינוך היישוביות ונפגש כארבע פעמים בשנה. בהקמת הפורום עמדו לנגד עינינו שלוש מטרות: תמיכה מקצועית, למידת עמיתים וחיזוק שיתופי הפעולה ודיונים כלל אזוריים. בכל אחד מהמפגשים אנו משתדלים להביא את שלוש המטרות הנ"ל לידי ביטוי מעשי. פרויקט זה מבוצע בשיתוף פעולה מלא ומשמעותי של אגף החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים וקידום נוער.

 

למעבר לתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון לחץ כאן– 360

לאחר כמה שנים בהם פועלת התוכנית הלאומית (בעקבות ועדת שמידט) במספר מקומות בארץ, הצטרפה גוש עציון (כחלק מאגד יהודה המכיל גם את קרית ארבע, חברון והר חברון) בינואר 2013 לתוכנית הלאומית. תוכנית זו, ששותפים בה חמישה משרדי ממשלה: רווחה, חינוך, בטחון פנים, קליטה ובריאות, מבצעת מיפוי מקצועי ועמוק, בעזרת כל אנשי המקצוע באזור, של ילדים ונוער הנמצאים על סקלת הסיכון הרחבה, ופותחת מספר מענים, המותאמים בדיוק רב ככל שניתן, לנתוני המיפוי. לאחר שלב המיפוי והתכנון, שהיה ארוך מאוד, פתחנו באמצע 2014 מספר מענים ותוכניות של התוכנית: שני חדרי שלווה בבתי ספר, נתיבים להורות, מרכז נוער, דלת פתוחה, התקשרות ומעג"ן. פרויקט זה מבוצע בשיתוף פעולה מלא ומשמעותי של אגף החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים וקידום נוער.

 

"שולחן עגול" במעבר מכיתה ח' לתיכונים בגוש עציון

סוגיית המעברים במערכת החינוך לא פשוטה. בחינוך הדתי המעבר לתיכונים קשה שבעתיים, בגלל ריבוי המסגרות מחד והמיונים בחלק מהמוסדות מאידך. מזה כמה שנים שאגפי החינוך של הגוש ואפרת בשיתוף הפיקוח, מנהלים תהליך של "שולחן עגול" שבמסגרתו השותפים למעבר: מנהלי אגפי החינוך – בתי הספר התיכונים (בנים ובנות) והיסודיים, לוקחים אחריות ומוודאים שלכל תלמיד ותלמידה יש מקום לימודים לכיתה ט'. בשיטת עבודה זו אנו שואפים להקל על התלמידים במעבר, שגם ככה הוא קשה ומורכב.