מועצה אזורית גוש עציון נמנית על אחת מ31 הרשויות המקדימות בישראל בתחום הפרדת הפסולת והראשונה במחוז ירושלים.

בנוסף, החליטה המועצה להיות הראשונה בארץ המפרדה פסולת הן לזרמים היבש והרטוב והן לזרם האריזות.

עוד רעיון חלוצי הוא שמרכז הקהילתי האזורי הוא שאחרי לנושא ההטמעה מתוך ראיה קהילתית-סביבתית.

עתה כבר מפרידים אלפי תושבים בתחומי המועצה פסולת לשלושת הזרמים הנ"ל והן לבקבוקים,נייר וקרטון.

תכנית בקרת איכות פעולת ביושבים המפרדים ותוצאות ההפרדה במקור בגוש עציון הן טובות מאד.

כאן תוכלו למצוא מידע רב ערך בנושא ההפרדה במקור בגוש עציון.

בואו נפריד למען העתיד

 

הפרדת פסולת בגוש עציון