נתוני דמוגרפיה

-דצמבר 2015

-דצמבר 2016

 

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיטיקה

-נתוני הלשכה המרכזית לסטטיטיקה