שימו לב- מסמכים הנוגעים לטופס 4 (אישור אכלוס) יש לשלוח ישירות למפקח האחראי, ולא לתיבת המייל השיתופית של מח' רישוי.

אנו מברכים אתכם ומודים לכם 

על כוונתכם לבנות בגוש עציון

מחלקת הרישוי והפיקוח מופקדת על אכיפת חוקי התכנון והבניה, שמטרתם להגן על הציבור, על הבונים, ועל המשתמשים במבנים.

בראש מחלקת רישוי ופיקוח בניה עומדת רותם כץ, מתכננת ערים MA

לפירוט דרכי התקשרות ואופני קבלת שירות מהמחלקה עיין באלפון

                   מה השאלה?                                      מה אתם מחפשים?                                     חשוב שתדעו!