הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנה"ל תש"פ יתבצע בתאריכים:

גני ילדים: א' בשבט תשע"ט (7 בינואר 2019), עד כ"א בשבט (27 בינואר 2019)

בתי ספר: א' בשבט תשע"ט (7 בינואר 2019), עד ב' באדר א' התשע"ט (7 בפברואר 2019)

מידעון רישום לגני הילדים ולבתי הספר לשנת הלימודים תש"פ

לרישום לגני הילדים לחץ כאן

לרישום לכיתה א' לחץ כאן

לרישום להסעות לבתי הספר לחץ כאן

לצפייה בתאריכי מפגשי הורים לקראת רישום לכיתה א' שנה"ל תש"פ לחץ כאן

פוסטר רישום