:הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנה"ל התשע"ט יתבצע בתאריכים:

(א' בשבט התשע"ח (17 בינואר 2018), עד כ"א בשבט התשע"ח (6 בפברואר 2018

 

נהלי רישום לגני הילדים  ולבתי הספר לשנת הלימודים תשע"ט

רישום לגני ילדים לשנת תשע"ט

רישום לכיתות א' תשע"ט