מטרתנו היא שהרישום לנישואין במועצה הדתית גוש עציון יהיה נעים וזריז, ואנחנו משתדלים להקל על הזוג את השלב המנהלי מתוך הבנה שבפניו ניצבות מטלות רבות נוספות.
קבלת קהל לרישום נישואין במשרדי המועצה:
ימים א'-ה' בין השעות 14:30-8:30.
מומלץ לתאם מראש כדי להימנע מהמתנה מיותרת.

 

חדש! ברישום הנישואין בגוש עציון!
ניתן להירשם לנישואין באמצעות האינטרנט בקישור הבא:  https://shirathayam.m-datit.org.il/rishum
לבחור את לשכת רישום הנישואין בגוש עציון.
לאחר הרישום באמצעות האינטרנט, המועצה הדתית תיצור עמכם קשר על מנת לקבוע מועד לפגישה אישית לסיום תהליך הרישום.

 

במקרים מיוחדים - חיילים, בנות שירות וכדומה - ניתן לתאם עם אמנון או עם הרב רפי מועד חריג בשעות הערב, בימי שישי או במוצ"ש.
אחריות המועצה הדתית כוללת: פתיחת תיק נישואין, גביית עדות על רווקות ועל יהדות, מציאת רב שיערוך את החופה, והנפקת תעודת נישואין רשמית לאחר החתונה.
הרב גדעון פרל, רבה של אלון שבות, משמש הרב הממונה על רישום הנישואין וניתן לפנות אליו בבקשת עצה והדרכה.
הנפקת תעודות נישואין וחתימתן על ידי הרב רושם הנישואין מתבצעת ימים אחדים לאחר שהעתק הכתובה מופקד במשרד המועצה הדתית.

 

כיצד נרשמים לנישואין?

אם תפעלו על פי ההנחיות הבאות תוכלו לסיים את הליך הרישום במפגש אחד:

 • החתן והכלה צריכים להגיע אישית אל רושם הנישואין עם תעודת זהות כולל הספח.
 • יש להביא תמונות דרכון (יש אפשרות להצטלם במשרד בעת פתיחת התיק).
 • שני עדים - גברים או נשים שאינם קרובי משפחה של בני הזוג ושאינם קרובים ביניהם - המכירים את הזוג לפחות שנה, צריכים להעיד על יהדותם ועל רווקותם של בני הזוג. אותם עדים יכולים להעיד על שני בני הזוג. לאחר פתיחת התיק על ידי בני הזוג יכולים העדים לבוא בזמנם החופשי, גם ללא בני הזוג, בשעות הפעילות של המשרד.
 • יש להציג תעודת כשרות של האולם או של בעל הקייטרינג.
 • אלמן או אלמנה חייבים להמציא גם תעודת פטירה ממשלתית, וגרוש או גרושה תעודת גירושין מקורית. 
 • עולים חדשים, תושבי ארעי ותיירים נדרשים להמציא אישור יהדות מבית הדין הרבני.
 • תשלום אגרה בסך 700 ₪ (ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה).
 • במקרים הבאים ניתנת הנחה בשיעור 40% וסכום האגרה הוא 420 ₪:
 • אחד מבני הזוג משרת שירות סדיר או שירות לאומי - בהצגת תעודת חוגר או אישור שירות לאומי.
 • אחד מבני הזוג סטודנט (עד גיל 30) - בהצגת כרטיס סטודנט.
 • החתן לומד בישיבה (עד גיל 30) - בהצגת אישור לימודים.
 • אחד מבני הזוג עולה חדש (בשנתיים הראשונות לעלייתו) - בהצגת תעודת עולה.
 • אחד מבני הזוג הוא מקרה סעד - בכפוף לאישור הלשכה לשירותים חברתיים.
 • תשלום האגרה מזכה את בני הזוג בשירותים הבאים:
 • פתיחת תיק נישואין, כתובה, תעודת נישואין ורב לעריכת החופה. במקרה שהחתונה נערכת מחוץ לתחומי גוש עציון על בני הזוג לשאת בהוצאות הסעתו של הרב.
 • סכום האגרה מתעדכן מעת לעת בהתאם לפרסום ברשומות של המשרד לשירותי דת.
 • עורך החופה: החוק קובע כי רק רושם נישואין מורשה רשאי לערוך חופה וקידושין כדת משה וישראל, ורק הוא מוסמך לאשר לרב אחר - הבקי בטיב קידושין - לערוך חופה וקידושין. לפיכך, אם בני הזוג מעוניינים כי רב מטעמם יערוך את טקס החופה, עליהם להצטייד במכתב שבו הרב מאשר כי הוא יערוך את החופה, להציג הסמכה של הרב לעריכת חופה וקידושין, ולקבל את אישורו של רושם הנישואין.

 

הסכם קדם נישואין

בני הזוג יכולים לחתום על הסכם קדם נישואין.
דוגמה להסכם מסוג זה בקישור הבא: http://www.tzohar.org.il/heskemeahava/?page_id=9&lang=he|
בעת קבלת הכתובה מהרב רושם הנישואין בני הזוג יכולים לבקש ממנו לאמת את הסכם קדם הנישואין שעליו חתמו.
נא להודיע מראש על בקשה זו.
אימות הסכם קדם נישואין כרוך על פי חוק בתשלום אגרה בסך 271 ₪.