הליך הרישוי הינו תהליך אשר בו פועלים המבקשים והמחלקה למתן מענה מהיר ואיכותי ככל האפשר זה לזה.
המבקשים, בעזרת עורך הבקשה, מופקדים על עמידה בכל הדרישות

ומחלקת רישוי ופיקוח מופקדת על בדיקת העמידה בדרישות.
ככל ותגיע הבקשה מוכנה יותר, כלומר, עם עמידה במירב הדרישות- כן יקצר ההליך.

לטובת העניין יצרנו גיליון בדיקה עצמית המאפשר לעורך הבקשה לסייע לתהליך להתחיל ברגל ימין. הבדיקה העצמית הינה אחד מתנאי הסף.

להליך הרישוי ארבעה שלבים. בקשה להיתר לא תעבור שלב עד שלא הושלמה עמידה בדרישות שלב קודם.

1. תנאי סף

אף שלכתחילה יש להגיש את הבקשה עומדת בכל הדרישות הסטנדרטיות-
תנאי מקדים לפתיחת בקשה חדשה להיתר בניה ושימוש במקרקעין הינו עמידה בתנאי הסף. 

תנאי הסף הינם תנאים מקדימים שמטרתם להבטיח שלמבקש עומדת הזכות להגיש וכן להניח בפני האגף את המידע הראשוני הנדרש לבדיקת הבקשה.

ככלל, רשימת תנאי הסף שלעיל נכונה לגבי כל סוגי הבקשות להיתר-

בקשה להקמת מבנה חדש, לתכנית שינויים, לחידוש היתר ולכל צורך אחר  הקבוע בחוק.
יש להגיש את תנאי הסף כמקבץ מסמכים אחד מלא לרכזת הרישוי מירי אביטן.

לרשימת תנאי הסף- לחץ כאן

 

2. בדיקת הבקשה ודיון הוועדה 

לאחר שהבקשה עומדת בתנאי הסף היא עוברת לשלב הבדיקה התכנונית- מקצועית והכנתה לדיון הוועדה. 

דיוני רשות הרישוי הינם תכופים ולהחלטות קבוע בחוק תוקף זמני.

לפיכך, ככלל מובאות לדיון רק בקשות המוכנות להיתר אחר שעמדו ברוב מוחלט של הדרישות.

הבהרה לגבי הדפסת תכניות וחתימות על גבי תכנית:
אנו שומרים על הסביבה ועל כספכם- ובודקים תכניות מתוקנות רק כקבצי PDF. הדפסה מתבצעת פעמיים בלבד- פעם אחת בהתחלה ופעם אחת בסוף (אחרי אישור בודק).
את התכניות לבדיקה יש לשלוח כקובץ PDF לתיבת הדוא"ל של המחלקה 
rishuy-bniya@gush-etzion.org.il
שם הקובץ ושם המייל יכילו את שם היישוב ומספר המגרש.

אנו פועלים להפצת פרוטוקול החלטות רשות הרישוי בתוך 7-10 ימים

לאחר חתימת  פרוטוקול ההחלטות ניתן לעיין בו  כאן.

בנוסף, ההחלטות נשלחות בדואר למבקש ולעורך הבקשה.

 

3. יישום החלטות הוועדה והשלמת התיק

אחר הפצת ההחלטה על מבקשי ההיתר לפעול עם עורך הבקשה להשלמת דרישות הוועדה להיתר בתאום עם המחלקה.
לאחר עמידה בכל הדרישות בודק מטעם המחלקה יאשר בכתב את תקינות התכנית להדפסה וחתימות.

אחר קבלת האישור יש להדפיס את התכנית המאושרת בשני עותקים ולהחתים על גביה:

מבקשים, עורך, מתכנן שלד, אחראי לביצוע שלד, אחראי לביקורת, מודד, שכנים, וכל גורם אחר שיידרש.

 

4. ביצוע תשלומים והפקת היתר

אחר אישור רפרנט רישוי על תקינות התיק ושלמותו-
רכזת הוועדה תחשב ותפיק הוראות תשלום אגרות והיטלים ותשלח הוראת חיוב למבקש ההיתר.

לאחר התשלום- יופק היתר הבניה וייחתם על ידי  מהנדסת הוועדה ויו"ר הוועדה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה ועומדים כאן לשירותכם :)


לעלון "מידע לבונים" לחץ כאן