הליך הרישוי הינו תהליך אשר בו פועלים המבקשים והמחלקה למתן מענה מהיר ואיכותי ככל האפשר זה לזה.
המבקשים, בעזרת עורך הבקשה, מופקדים על עמידה בכל הדרישות

ומחלקת רישוי ופיקוח מופקדת על בדיקת העמידה בדרישות.
ככל ותגיע הבקשה מוכנה יותר, כלומר, עם עמידה במירב הדרישות- כן יקצר ההליך.

בשנתיים האחרונות עברה המחלקה תהליכי ייעול ודיגיטציה.

בזכותם אינכם צריכים להגיע למחלקה עד לשלב הסופי שלפני חתימת ההיתר!

להליך הרישוי ארבעה שלבים. בקשה להיתר לא תעבור שלב עד שלא הושלמה עמידה בדרישות שלב קודם.

1. תנאי סף

כדי לפתוח בקשה יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים על פי נוהל תנאי סף כמקבץ אחד.

ניתן לשלוח את המסמכים במייל למחלקת רישוי או להגישם באופן ידני לרכזת הרישוי- מירי אביטן, לבחירתכם.


תנאי מקדים להעברת תכנית לבחינת הצוות המקצועי, ולהמשך קידום- הינו עמידה בתנאי הסף. 

תנאי הסף הינם תנאים מקדימים שמטרתם להבטיח שלמבקש עומדת הזכות להגיש וכן להניח בפני האגף את המידע הראשוני הנדרש לבדיקת הבקשה.

רשימת תנאי הסף שלעיל נכונה לגבי כל סוגי הבקשות להיתר- בקשה להקמת מבנה חדש, לתכנית שינויים, לחידוש היתר ולכל צורך אחר  הקבוע בחוק.

לרשימת תנאי הסף- לחץ כאן

 

2. בדיקת הבקשה ודיון הוועדה 

לאחר שהבקשה עומדת בתנאי הסף היא עוברת לשלב הבדיקה התכנונית- מקצועית והכנתה לדיון הוועדה. 

דיוני רשות הרישוי הינם תכופים ולהחלטות קבוע בחוק תוקף זמני.

לפיכך, ככלל מובאות לדיון רק בקשות המוכנות להיתר אחר שעמדו ברוב מוחלט של הדרישות.

הבהרה לגבי הדפסת תכניות וחתימות על גבי תכנית:
אנו שומרים על הסביבה ועל כספכם- ובודקים תכניות מתוקנות רק כקבצי Dwfx.

אנו דורשים ביצוע הדפסה פעם אחת בלבד- אחרי אישור בודק תכניות מטעם המחלקה על תקינות תכנית להיתר.
את התכניות לבדיקה יש לשלוח כקובץ Dwfx לתיבת הדוא"ל של המחלקה 
rishuy-bniya@gush-etzion.org.il
שם הקובץ ושם המייל יכילו את שם היישוב ומספר המגרש.

פרוטוקול החלטות רשות הרישוי מופץ בתוך 7-10 ימים מיום הדיון.

לאחר חתימת  פרוטוקול ההחלטות ניתן לעיין בו  כאן.

בנוסף, ההחלטות נשלחות בדואר למבקש ולעורך הבקשה.

 

3. יישום החלטות הוועדה והשלמת התיק

אחר הפצת ההחלטה על מבקשי ההיתר לפעול עם עורך הבקשה להשלמת דרישות הוועדה להיתר בתאום עם המחלקה.
לאחר עמידה בכל הדרישות בודק מטעם המחלקה יאשר בכתב את תקינות התכנית להדפסה וחתימות.

אחר קבלת אישור בודק ניתן להגיש תכנית מודפסת וחתומה בחתימות מקוריות על פי הנוהל.

לא יתקבלו תיקונים ידניים או חתימות סרוקות משום שההיתר הוא מסמך משפטי.

 

 

4. ביצוע תשלומים והפקת היתר

אחר אישור רפרנט רישוי על תקינות התיק ושלמותו-
רכזת הוועדה תחשב ותפיק הוראות תשלום אגרות והיטלים ותשלח הוראת חיוב למבקש ההיתר.

לאחר התשלום- יופק היתר הבניה וייחתם על ידי  מהנדסת הוועדה ויו"ר הוועדה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה ועומדים כאן לשירותכם :)


לעלון "מידע לבונים" לחץ כאן