תחומי אחריות

אגף ההנדסה פועל בכל מישורי התכנון הסטטוטורי הפיזי ויישומו בבנייה ופיתוח

משרד

 • היענות לפניות ציבור והפניה לגורם המטפל
 • קליטת בקשות ומסמכים
 • הפצת הודעות

קרקעות

 • בירור מעמד קרקעות.
 • השגת קרקע חדשה לצורכי פיתוח.
 • ייצוג המועצה בנושאי מקרקעין

תכנון

 • יזום, קידום וניהול התכנון המתארי האזורי והמקומי לאישורים באמצעות הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה ולרבות ייצוג בדיוני מועצת התכנון העליונה.
 • ניהול תכנון הבינוי הציבורי, התשתית והפיתוח הציבוריים.

רישוי ופיקוח בניה

 • מתן מידע תכנוני לצרכי בניה.
 • טיפול בבקשות להיתר בניה ואישורן על ידי רשות הרישוי של הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה.
 • מתן אישורי חיבור לתשתיות (טופס 4)
 • פיקוח ואכיפה- חריגות בניה.
 • מתן חוות דעת למחלקת רישוי עסקים.

ביצוע ופרוייקטים

 • קידום בניה ופיתוח של מבני ציבור וחינוך
 • ליווי הנדסי של ההרחבות בישובים
 • פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים, ביוב, מים, ניקוז ושטחים ציבוריים פתוחים