הנני הבעלים של הנכס. הנכס אינו ראוי למגורים עקב השיפוצים. ידוע לי כי הנני נדרש להודיע לרשות בכתב,7 ימים לפני שאעשה שימוש מחדש בנכס. הובהר לי כי הנחה מותנית בבדיקות מפקח הרשות , אשר תתבצענה במהלך התקופה הרשומה לעיל .

Browser not supported