לטפסים המקוונים להורדת הטפסים למחשב
העברת מידע מגורם שלישי למועצה
העברת מידע מהמועצה לגורם שלישי
אישור הורים לביצוע אבחון פסיכולוגי

אישור הורים לתצפית ממוקדת בגן הילדים

 

שאלון הפניה לדלת פתוחה 

קישור לדברי הסבר להורים אשר עניינו של ילדם נדון בוועדות(שילוב השמה וערר)

 

שאלות נוספות ופרטים נוספים בנושא: הקו הפתוח לתלמידים במשרד החינוך,
1-800-222-003
טלפון:02-5602538
כתובת: רח' דבורה הנביאה2 ירושלים 91911
פקס: 02-5603754