שאלון הפניה לדלת פתוחה 

קישור לדברי הסבר להורים אשר עניינו של ילדם נדון בוועדות(שילוב השמה וערר)

 

שאלות נוספות ופרטים נוספים בנושא: הקו הפתוח לתלמידים במשרד החינוך,
1800222003
טלפון:025602538
כתובת: רח' דבורה הנביאה2 ירושלים 91911
פקס: 025603754