תוצאות הבחירות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לועדים מקומיים

הודעה על בחירות חוזרות

פרסום רשמי של תוצאות הבחירות

הודעה לקראת הבחירות

סדרי הצבעה וקולות פסולים

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - מגדל עוז

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - אלון שבות

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - נווה דניאל

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - כפר עציון

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - אספר

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - תקוע מעודכן

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - ראש צורים

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - מעלה עמוס

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - הר גילה

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - אלעזר

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - נוקדים

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - קדר

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - כרמי צור

הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות - בת עין

התפטרות נעם שוק - מליאה תקוע

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הודעה בדבר קבלת רשימת הבוחרים 7.10.18

אישור הדבקת מודעות

הודעת הממונה לגבי מספר חברי וועד וסוג הוועד

הודעה בדבר הגשת רשימות - אספר

הודעה בדבר הגשת רשימות - נוקדים

הודעה בדבר הגשת רשימות - תקוע

הודעה בדבר הגשת רשימות - קדר

הודעה בדבר הגשת רשימות - ראש צורים

הודעה בדבר הגשת רשימות - נווה דניאל

הודעה בדבר הגשת רשימות - הר גילה

הודעה בדבר הגשת רשימות - אלון שבות

הודעה בדבר הגשת רשימות - אלעזר

הודעה בדבר הגשת רשימות - בת עין

הודעה בדבר הגשת רשימות - כרמי צור

הודעה בדבר הגשת רשימות - כפר עציון

הודעה בדבר הגשת רשימות -מגדל עוז

הודעה בדבר הגשת רשימות - מעלה עמוס

הגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד - מוא"ז 4/2018

הודעה בדבר מספר נציגי היישובים במועצה

הודעה על חלוקת חוברות להגשת מועמדות

אישור המליאה בדבר חברי ועדת בחירות

חוברת הסברה לבחירות 30.7.18

הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

רשימת הכינויים והאותיות "התפוסות" ו"הפנויות" על ידי סיעות הכנסת ה-20

הודעה בדבר מודד כללי

חוזר מוא"ז 3 - קביעת סוג הוועד

הודעה בדבר סוג הוועד אלעזר

הודעה בדבר סוג הוועד הר גילה

הודעה בדבר סוג הוועד בת עין

הודעה בדבר סוג הוועד כפר עציון

הודעה בדבר סוג הוועד קדר

הודעה בדבר סוג הוועד ראש צורים

הודעה בדבר סוג הוועד אלון שבות

הודעה בדבר סוג הוועד מגדל עוז

הודעה בדבר סוג הוועד אספר

הודעה בדבר סוג הוועד תקוע

הודעה בדבר סוג הוועד כרמי צור

הודעה בדבר סוג הוועד נווה דניאל

הודעה בדבר סוג הוועד מעלה עמוס

הודעה בדבר סוג הוועד נוקדים