במסגרת פעילותנו לשיפור איכות השרות לתושב, אנו שמחים לבשר לכם על שרות חדש זמין מהיר ונוח לקבלת שוברים  תקופתיים – ארנונה לחודשים מרס עד דצמבר, באמצעות הדואר האלקטרוני.

(שובר ינואר – פברואר , ישלח בדואר רגיל.)

למה זה טוב?

  • השובר לתשלום יגיע אליכם מוקדם יותר ויאפשר יותר זמן לבדוק אותו.
  • קבלת השובר בזמן, תימנע חיוב בגין ריבית והצמדת פיגורים, על פי חוק.
  • אין צורך לחפש את החשבון במקרה שהוא אבד, תמיד ניתן להדפיס עותק נוסף.
  • שמירה על איכות הסביבה והפחתת שימוש בנייר.

תשלום השובר מיועד למשלמים בהוראת קבע, ניתן לבצע תשלום באמצעות האינטרנט באתר המועצה:www.baitisraeli.co.il ו/או במוקד התשלומים במענה הממוחשב 24 שעות ביממה בטלפון: 02-9939924/5.

אני החתום מטה מאשר בזאת למועצה אזורית גוש עציון/מחלקת הגביה לקבל את שוברי הארנונה לחודשים מרץ עד דצמבר באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שפרטיו רשומים מטה:

Browser not supported