עדכון ממחלקת הגביה

הגשת בקשה להעלאת תעריפי הארנונה וביטול הנחת הוראת קבע 2019