עדכון ממחלקת הגביה

הגשת בקשה להעלאת תעריפי הארנונה לשנת 2020