העלאה חריגה בתעריף ארנונה למגורים לשנת 2019


תושבים יקרים שימו לב,
משרד הפנים אישר העלאה חריגה בתעריף הארנונה למגורים לשנת 2019
 בהמשך לעדכון השנתי סך העלאה עומד על כ-5% .
בשובר החיוב לחודש ספטמבר, בוצע חיוב בגין ההפרשים לחודשים ינואר עד אוגוסט

מצ"ב אישור משרד הפנים.

אישור חריגל להטל ארנונה 2019.pdf