שיפוץ ושדרוג הבריכה בגבעה הצהובה והאודיטוריום במתנ"ס

תושבים יקרים בשעה טובה ולאחר הכנות מרובות של וועדת ההיגוי מטעם התושבים, המועצה והמתנ"ס העבודות לשיפוץ ושדרוג הבריכה והאודיטוריום יוצאות לדרך


שיפוץ הבריכה והאודיטוריום