בקשות להנחה בארנונה

הארכת מועד הגשת בקשות להנחה בארנונה


•    ועדת הנחות ארנונה

עקב המצב החליטה המועצה להאריך את הגשת הבקשות למתן הנחה בארנונה. ניתן להגיש בקשות עד ח' תמוז תש"פ ה-30.6.20

למילוי הטפסים- לחצו כאן

את כל הבקשות יש להגיש בדוא"ל- mgviya@gush-etzion.org.il לשאלות ובירורים: 02-9939991.