הצטרפו לשירות לחיים - מסלול שירות אזרחי במועצה האזורית גוש עציון