שינויים בתחבורה הציבורית החל מה - 25/8

החל מ-25.8.17 יישובי גוש עציון ואפרתת תתחדשו,שינויים ושיפורים במערך התחבורה הציבורית